Cochrane Collaboration และ Wiley ลงนามในข้อตกลงใหม่

Mark Wilson หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารของ Cochrane Collaboration กล่าวว่า "ข้อตกลงใหม่นี้จะทำให้งานของ Cochrane Collaboration นำไปสู่การตัดสินใจในการดูแลรักษาสุขภาพด้วยหลักฐานการวิจัยที่มีคุณภาพสูงเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ข้อตกลงนี้ทำให้เกิดความก้าวหน้าอย่างสำคัญเพื่อให้มีหลักฐานการทบทวนวรรณกรรมเชิงระบบของการดูแลสุขภาพของ Cochrane Collaborationให้ แพทย์ นักวิจัยและผู้ป่วยทั่วโลกใช้ได้ฟรีอย่างทั่วถึง และยังช่วยให้เกิดการลงทุนที่สำคัญในด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาผลผลิตใหม่ เพื่อให้พวกเรายังคงได้รับทราบข้อมูลนวัตกรรมใหม่ๆของการดูแลสุขภาพได้ง่ายขึ้น และยังสนับสนุนความตั้งใจขององค์กรของเราที่จะส่งเสริมการดูแลสุขภาพที่ใช้ข้อมูลเป็นฐานทั่วโลก "

ณ.เมืองOxfordสหราชอาณาจักรและHoboken,นิวเจอร์ซี่ – วันที่5กุมภาพันธ์  ค.ศ.2013 - CochraneCollaborationองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งผลิตหลักฐานการทบทวนวรรณกรรมเชิงระบบของการดูแลสุขภาพและฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดของงานวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่ม และ สำนักพิมพ์ John Wiley & Sons, Inc (NYSE: JWA, JWB) ซึ่งให้บริการเกี่ยวกับงานด้านเนื้อหาและแนวทางแก้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคนิค การแพทย์ รายงานวิจัยเชิงวิชาการด้านต่างๆรวมทั้งทางการแพทย์และสาธารณสุข การพัฒนาวิชาชีพและการศึกษาในระดับโลก ได้ประกาศร่วมกันในวันนี้ว่า องค์กรทั้งสองได้ต่ออายุและทบทวนความร่วมมือเพื่อตีพิมพ์ CochraneLibrary ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ค.ศ.2013เป็นต้นไป

  Stephen M. Smith, Wiley’s President and Chief Executive Officer (left) and Mark Wilson, Chief Executive Officer of The Cochrane CollaborationMark Wilsonหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารของCochrane Collaborationกล่าวว่า"ข้อตกลงใหม่นี้จะทำให้งานของCochrane Collaborationนำไปสู่การตัดสินใจในการดูแลรักษาสุขภาพด้วยหลักฐานการวิจัยที่มีคุณภาพสูงเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ข้อตกลงนี้ทำให้เกิดความก้าวหน้าอย่างสำคัญเพื่อให้มีหลักฐานการทบทวนวรรณกรรมเชิงระบบของการดูแลสุขภาพของCochrane Collaborationให้ แพทย์ นักวิจัยและผู้ป่วยทั่วโลกใช้ได้ฟรีอย่างทั่วถึง และยังช่วยให้เกิดการลงทุนที่สำคัญในด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาผลผลิตใหม่ เพื่อให้พวกเรายังคงได้รับทราบข้อมูลนวัตกรรมใหม่ๆของการดูแลสุขภาพได้ง่ายขึ้น และยังสนับสนุนความตั้งใจขององค์กรของเราที่จะส่งเสริมการดูแลสุขภาพที่ใช้ข้อมูลเป็นฐานทั่วโลก "

Stephen M Smithประธานและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารของWileyกล่าวว่า “พันธกิจอันสูงส่งของ Cochrane Collaboration สอดคล้องอย่างยิ่งกับพันธกิจของWiley ในการสร้างความรู้และความเข้าใจที่ใช้ร่วมกันทั่วโลก และนับตั้งแต่องค์กรทั้งสองได้ร่วมเป็นพันธมิตรกันครั้งแรกเมื่อสิบปีที่ผ่านมาองค์กรฯได้ช่วยกันพัฒนาทำให้การเข้าถึงและบทบาทของ Cochrane Library มีความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง รวมทั้งความสำเร็จในการทำให้ Cochrane Library  อยู่ในกลุ่มวารสารที่มี ค่า Impact factor สูง 10 อันดับแรก”

สัญญาฉบับใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมที่จะช่วยส่งเสริมให้คนทั่วโลกได้เข้าถึง ตระหนักรู้ และอิทธิพลของหลักฐาน Cochrane reviews ในการดูแลสุขภาพและการปฏิบัติตามหลักฐาน จะมีการการปรับปรุงการเข้าใช้งาน Cochrane Library ให้ดีขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร องค์กร Cochrane Collaboration และ Wiley จะทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มผลของการใช้หลักฐาน Cochrane reviews รวมถึงการพัฒนาผลผลิตและบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองชุมชนทางคลินิกและไม่ใช่ทางคลินิกและเพื่อสร้างชื่อเสียงให้ Cochrane Collaboration เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะที่เป็นผู้ให้หลักฐานที่เป็นอิสระ เชื่อถือได้ และคุณภาพสูงสำหรับการตัดสินใจการดูแลสุขภาพ

มากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลกเคยเข้าไปดูเนื้อหา Cochrane reviews ผ่านระบบที่ต้องมีใบอนุญาตหรือการเข้าถึงฟรีผ่านโปรแกรมที่ให้กับประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง ภายใต้สัญญาฉบับใหม่นี้ Cochrane reviews ทั้งหมดที่ตีพิมพ์ใน Cochrane Library ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2013 เป็นต้นไป จะเปิดใช้ได้ฟรีหลังจากที่ตีพิมพ์ไปแล้ว 12 เดือน

Dr. Andrew Robinson รองและกรรมการผู้จัดการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของ Wiley กล่าวเพิ่มเติมว่า "เราเห็นว่าด้วยข้อตกลงใหม่นี้เป็นการกำหนดและเสริมสร้างความสัมพันธ์ขององค์กรทั้งสอง และเป้าหมายร่วมกันของพวกเราคือเพื่อให้แน่ใจว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจในการดูแลสุขภาพทั่วโลกสามารถเข้าใช้ทรัพยากรที่จำเป็นนี้ได้"

Dr. David Tovey หัวหน้าบรรณาธิการของ The Cochrane Library กล่าวว่า “โดยอาศัยเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่และการลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พวกเรามุ่งหวังที่จะให้แน่ใจว่าผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าถึง หลักฐาน Cochrane reviews ได้ตลอดเวลาและทุกที่ และทุกอย่างที่ต้องการใช้  ในช่วง 20 ปีแรก Cochrane Collaboration มีผลกระทบอย่างสำคัญยิ่งต่อการดูแลสุขภาพ  ข้อตกลงนี้ช่วยให้ผลกระทบดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต "

ภาพถ่ายอยู่ใน JPEGs ไฟล์ และขอใช้ได้.
ลงนามในสัญญา:
Stephen M Smith ประธานและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร (ซ้าย) และ Mark Wilson  หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารของ Cochrane Collaboration
คณะของ Cochrane และ Wiley:
ซ้าย-ขวา: Deborah Dixon (รองประธานและผู้อำนวยการสำนักพิมพ์วารสารการแพทย์ของ Wileyในยุโรป), Stephen Miron (รองประธานอาวุโสของ Wiley ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคนิค การแพทย์ และ ธุรกิจการศึกษา), Stephen M Smith (ประธานและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารของ Wiley), Deborah Pentesco-Gilbert (ผู้อำนวยการบรรณาธิการสำนักพิมพ์ Wileyและผู้พิมพ์ The Cochrane Library), Mark Wilson (หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารของ Cochrane Collaboration), Dr. Andrew Robinson (รองประธานและกรรมการผู้จัดการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของ Wiley) และ Dr. David Tovey(หัวหน้าบรรณาธิการ The Cochrane Library).


ติดต่อที่:
Lucie Binder (DE) + 49 761 203 97643
lbinder@cochrane.org

Jennifer Beal (UK) +44 (0) 1243 770633
Amy Molnar (US) +1 201-748-8844
sciencenewsroom@wiley.com

Pisake Lumbiganon and Malinee Laopaiboon, Thai Cochrane Network

Updated on: February 5, 2013, 15:32

Comments for improvement or correction are welcome.
Email: techsupport@cochrane.org